Παλαιότερα Αποτελέσματα αγώνων:-

 

Αποτελέσματα 2010

Αποτελέσματα 2009

Αποτελέσματα 2008

Αποτελέσματα 2007